#SENSEGARDEN IS EEN VIRTUELE TUIN VOOR PERSONEN MET DEMENTIE

De ZINTUIGEN-TUIN activeert de mensen met dementie, zowel mentaal als fysiek.

De progressieve impact van dementie op geheugen, communicatie, gedrag, oriëntatie en stemming kan ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van een individu. Hoewel er momenteel geen remedie is voor dementie, is gesuggereerd dat betrokkenheid van de activiteit de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte kan verbeteren. Activiteiten zoals sensorische stimulatie en reminiscentietherapie hebben positieve effecten op gemoedstoestand, geheugen en identiteit. Mensen met dementie bezoeken de SENSE-GARDEN-ruimte, begeleid door een verzorger, een professional of een familielid. De SENSE-TUIN zal zich aanpassen aan de levenservaringen van zijn bezoeker door zich te verbinden met een digitaal levensboek met haar of zijn geschiedenis en herinneringen. De favoriete muziek van de persoon vult de kamer; foto's van bekende plaatsen worden weergegeven, zoals de kerk naast het huis waar hij of zij woonde toen hij jonger was, of waarin mensen zoals familieleden en vrienden werden getoond. Het project omvat vier landen waarin de SENSE-TUIN wordt getest: Noorwegen, België, Roemenië en Portugal.

Vijf Zintuigen, 7 belevenissen

  • Memory Lane
  • Reality Wall
  • Films of my life
  • Music of my life
  • Life Road
  • Scent to Memories
  • Move to Improve

"In de #SENSEGARDEN zag ik mijn moeder weer eens sinds lange tijd hoe ze was, voor haar dementie proces."

Wilt u ook een #SENSEGARDEN in uw woon-zorgcentrum